Čo je to paletový softvér?

- Jan 16, 2019-

Paletový softvér je druh počítačového programu, ktorý pomáha pracovníkom a školiteľom nájsť najlepší spôsob, ako načítať prepravné palety. Tento typ softvérového nástroja sa môže nazývať softvérom "Pallet Maker" alebo softvérom na návrh palety podľa jeho vlastností. Paletový softvér pomáha plánovačom zaobchádzať s rôznymi typmi palet a inými skladovými zariadeniami v priemyselnom prostredí, kde sa veľké množstvo materiálu dostáva do zariadenia alebo z neho.

Palety sú podlahové plošiny, ktoré pracovníci nakladajú so všetkými druhmi materiálov a kontajnerov. Palety môžu obsahovať jednotlivé veľké bubny alebo veľa blokovacích škatúľ alebo kúskov výrobku. Palety sú takmer univerzálne v niektorých druhoch skladovacieho a lodného priemyslu.

Vo všeobecnosti pracovníci fyzicky nakladajú palety so špecifickým typom výrobku. Môžu zabaliť alebo viazať výrobok na paletu, aby sa zabezpečila väčšia fyzická bezpečnosť pre to, čo je nainštalované na jednu paletu. Vysokozdvižný vozík alebo iná časť zariadenia môže prepravovať paletu na nákladný automobil na prepravu alebo na sklad.

Paletový softvér pomáha poskytovať dobré modelovanie pre najlepšie postupy nakladania palet. Paletový softvér bude často obsahovať pomoc pri priestorovom dizajne, kde počítač počíta, koľko škatúľ alebo položiek sa môže bezpečne zapadnúť na paletu a ako by mali byť uložené. Paletový softvér môže obsahovať aj praktické funkcie na pomoc s výpočtom hmotnosti, aby sa ukázalo, koľko sa dá bezpečne nakladať na paletu.

Softvér na správu palet je dobrým príkladom toho, ako môžu technické nástroje pomôcť zlepšiť fyzické priemyselné procesy. Niektorí manažéri a projektanti môžu považovať paletový softvér za malú časť všeobecnejšej stratégie pre "logistiku" v rámci konkrétneho priemyselného prostredia alebo spoločnosti. Rozsiahle odvetvie služieb sa rozrástlo okolo myšlienky zdokonalenej logistiky, kde konzultanti môžu obsahovať softvér na nakladanie palet ako súčasť balíka pre lepšiu manipuláciu s materiálmi.

Niektorí odborníci, ktorí sa podieľajú na priemyselných procesoch, môžu používať aj termín "paletový softvér", aby poukazovali na technické nástroje, ktoré inžinieri používajú na výrobu palet. Softvér môže byť tiež užitočný pri navrhovaní palet, kde inžinieri pozerajú na špecifické váhy a zaťaženie vektorových problémov, aby sa zabezpečilo, že palety sú správne postavené. Softvér na vytváranie palet môže byť užitočný pre konkrétne spoločnosti, ktoré robia tieto priemyselné nástroje, ale nie pre priemernú lodnú spoločnosť, ktorá ich kupuje vopred vyrobenú od špecializovaného dodávateľa.