Čo je to WAP TV?

- Jun 03, 2019-

Protokol bezdrôtovej aplikácie alebo   WAP   TV je typ aplikácie, ktorá umožňuje používateľom prístup k klasickým televíznym programom, ktoré sú vysielané cez internet, čo umožňuje zobraziť toto programovanie pomocou nejakého typu stolného alebo prenosného počítača, tabletu s podporou Internetu alebo dokonca mobilného zariadenia, ako je napr. telefón, ktorý je vybavený moľnos »ou Internetu. Myšlienkou tohto typu aplikácie je umožniť koncovým používateľom prístup k programovaniu prostredníctvom týchto rôznych zariadení, čo im umožňuje efektívne sledovať televíziu takmer všade. Ako už názov napovedá, WAP TV využíva bezdrôtové pripojenia, aby títo používatelia mali prístup a prezerali si dostupné programovanie.

Televízor WAP, ktorý sa považuje za open source aplikáciu, vyžaduje použitie prehliadača, ktorý je nakonfigurovaný na podporu televíznych aplikácií bezdrôtového aplikačného protokolu. Mnohé z operačných systémov a prehliadačov vydaných od úsvitu 21. storočia budú podporovať tento typ bezdrôtového dátového toku, s novšími možnosťami prehliadača, ktoré umožňujú väčšiu zrozumiteľnosť zvuku a videa ako súčasť procesu prenosu. Aj prehliadače vytvorené pre použitie s tabletmi sú zvyčajne nakonfigurované pre tento typ aktivity, niekedy vyžadujú, aby používateľ   Stiahnuť ▼   proprietárne softvérové portály na príjem programovania z autorizovaných zdrojov.

Výhodou WAP TV je možnosť použitia   mobilné zariadenia   využívať širokú škálu možností programovania s kvalitou, ktorá je veľmi podobná kvalite sledovania programov na televízore s vysokým rozlíšením. V závislosti od použitej aplikácie je možné sa spojiť a sledovať živé televízne vysielania na kanáloch po celom svete, bez nutnosti platiť účastnícke poplatky alebo iné poplatky, ktoré sa vyskytujú pri iných typoch online zobrazovacích služieb. V spojení so skutočnosťou, že sledovanie je riadené pomocou mobilného zariadenia, WAP TV ponúka spôsob, ako si vychutnať spravodajstvo z celého sveta, ako aj odber vzoriek možností zábavy dostupných v mnohých krajinách.

Poskytovatelia mobilných služieb si môžu overiť, či prehliadač zahrnutý ako súčasť programovania na vreckovom zariadení umožní používanie WAP TV. V závislosti od konfigurácie a zdrojov priradených k zariadeniu môže byť možné stiahnuť iný prehliadač, ktorý je schopný prijímať televíziu bezdrôtového aplikačného protokolu. Poskytovatelia služieb môžu spotrebiteľom pomáhať pri výbere mobilných jednotiek, ktoré sú schopné prijímať WAP TV av niektorých prípadoch pomôcť pri modernizácii služieb a možností vybavenia, aby bolo možné nakonfigurovať existujúce mobilné zariadenie tak, aby umožňovalo tento typ príjmu programu.