Čo je to hodnotenie napätia?

- Feb 26, 2019-

Napätie je hodnotenie založené na výskume a experimentovaní, ktoré pomáhajú určiť, koľko napätia môže bezpečne využívať určité zariadenie alebo forma elektrického vedenia počas životnosti zariadenia alebo elektrického vedenia. Pri elektrických a elektronických zariadeniach sa toto hodnotenie stanovuje počas vývoja a skúšania produktu zvýšením úrovní napätia, kým sa prístroje nerozbierajú alebo nezačne fungovať. Menovité napätie nie je maximum, pri ktorom dochádza k poruchám, je to percento maxima a je určené na bezpečnú úroveň pre rozšírené použitie. Pre zapojenie napätie zohľadňuje materiály použité na konštrukciu elektrického vedenia, hrúbku drôtov a zamýšľané použitie elektrického vedenia. Pre všetky typy elektrických vodičov bola stanovená stupnica hodnôt napätia.

účel

Hlavným účelom hodnotenia napätia je zabezpečiť, aby používateľ elektroinštalácie alebo zariadenie mohol odôvodnene očakávať, že použije materiál na jeho zamýšľané účely a nezaznamená nebezpečenstvo pre užívateľa ani poškodenie zariadenia. Z tohto hľadiska bude hodnotenie špecifikovať, koľko elektrického prúdu je možné bezpečne prenášať cez káble, a bude definovať typ prúdu, ktorý sa dá bezpečne prevádzať cez drôt. Podľa normy nastavenej na základe napätia značne znižuje riziko prehriatia a požiaru.

rozsahy

Neexistuje žiadne komerčne vyrobené zariadenie, ktoré nebolo testované a certifikované s napätím. V závislosti od konštrukcie a zamýšľaného použitia káblov zariadenia sa hodnotenie môže značne líšiť. Napríklad menovité napätie medeného izolovaného (MI) medeného kábla je zvyčajne blízko 1,000 voltov. Zapojenie stolových lamp a iných malých domácich spotrebičov je zvyčajne oveľa nižšie.

Bezpečnostné normy

Stanovením hodnôt, ktoré určujú najvyššie napätie, ktoré môže káblové pripojenie vykonávať a stále funguje v rámci prijateľných bezpečnostných limitov, vlády a iné organizácie môžu stanoviť normy pre zapojenie v závislosti od svojich aplikácií. Elektrické zapojenie, ktoré sa používa v elektrickom systéme obytného domu, napríklad musí spĺňať špecifické normy a musí byť v určitom rozsahu. To isté platí pre elektroinštalácie vo verejných budovách. Mnoho typov strojov používaných pri výrobe tovarov a služieb musí tiež obsahovať káble, ktoré spĺňajú normy a majú napätie, ktoré je považované za primerané pre úroveň prúdu, že stroj bude musieť dlhodobo fungovať správne.