Aké je spojenie medzi tranzistormi a diódami?

- Jun 03, 2019-

Rozdiel medzi tranzistormi a diódami je ako rozdiel medzi jablkami a pomarančmi; S výnimkou niekoľkých povrchných podobností sú úplne odlišné. Tranzistory preberajú výkon prostredníctvom jednej sady pripojení. Táto sila zmení spôsob, akým preberá energiu prostredníctvom druhej sady pripojení. Diódy preberajú energiu cez jeden terminál a vysielajú ho cez druhý, čím zabraňujú posunu výkonu cez systém. Kým tranzistory a diódy sa často nachádzajú v rovnakom zariadení, vykonávajú úplne odlišné funkcie.

Zatiaľ čo tranzistory a diódy pracujú úplne iným spôsobom, vyzerajú veľmi podobne. Obidve sú zložené z párovaných terminálov pripojených na polovodivý materiál. Obaja si vezmú moc cez jedno spojenie a nechajú ho prejsť cez druhé, a obe spôsobia mierne zmeny v tejto sile. Tu končia podobnosti medzi tranzistormi a diodami. Ich vnútorné operácie sú úplne odlišné a metódy, na ktoré sa používajú, sú tiež.

  dióda   má dva konektory - jeden, ktorý sa napája a jeden, ktorý ho vypne. Medzi týmito dvomi konektormi je typicky polovodivý materiál   kremík . Kremík sa spracováva na lievikový výkon z jedného konca na druhý. Tento proces v kombinácii s kovmi použitými na výrobu konektorov robí diódu jednosmerným potrubím. Výkon prúdi jedným smerom, ale nemôže prúdiť druhým.

  tranzistor   sa skladá z párovaných sád pripojení, ktoré sú všetky prepojené s rôznymi obvodmi. Na tranzistore sú vždy aspoň tri z týchto konektorov a zvyčajne sú usporiadané v skupinách po dvoch. Keď má systém nepárny počet pripojení, aspoň jedno spojenie je zdieľané medzi viacerými obvodmi. Medzi týmito konektormi je polovodivý materiál, podobný materiálu v dióde. Keď má jeden obvod výkon, mení spôsob, akým prúd prúdi cez jeden alebo viac iných obvodov.

Použitie pre tranzistory a diódy je tiež odlišné. Tranzistory sa často používajú ako prepínače. Keď sa zariadenie zapne, vyšle slabý signál do jedného obvodu v tranzistore. To spôsobí zapnutie asociovaného obvodu a napájanie zariadenia. Okrem toho môže tranzistor zosilňovať signály v podstate rovnakým spôsobom. Malý prúd mení tok energie na príslušný obvod, čím sa zvyšuje výkon prúdiacich signálov.

Diódy sú vo všeobecnosti kombinované bezpečnostné a modifikačné zariadenie. Po prvé, výkon prúdi len jedným smerom, pričom zariadenia sú chránené pred preťažením a preplachovaním. Okrem tejto funkcie, vnútorné   polovodič   umožňuje, aby jediná dióda zmenila formu prúdu, ktorý prúdi cez neho. To umožňuje rôzne formy modulácie výkonu a konverzie z jednej formy moci na druhú.