Čo je sledovanie pohybu?

- May 28, 2019-

Sledovanie pohybu je technika, ktorá môže byť použitá pre množstvo rôznych účelov, z ktorých každý môže vyžadovať rôzny stupeň zložitosti. Základnou myšlienkou sledovania pohybu je, že video snímky možno analyzovať, aby sledovali polohu objektu v čase. To môže byť užitočné na detekciu prítomnosti akéhokoľvek pohybu, napríklad v systéme sledovania, alebo na komplexné snímanie pohybu, ktoré sa používa pri editovaní videa. Sledovanie pohybu môže byť tiež použité ako alternatíva k radaru na sledovanie vzdialených objektov, ako sú rakety, satelity a vesmírne úlomky, a zároveň poskytuje obraz s vysokým rozlíšením.

Najjednoduchšia forma sledovania pohybu sa zvyčajne používa v systémoch sledovania. Namiesto sledovania polohy objektu v priebehu času tieto systémy všeobecne používajú určitú formu technológie na snímanie prítomnosti pohybu na aktiváciu videokamery, rekordéra alebo alarmu.   infračervené   svetlo alebo lasery sa často používajú na snímanie pohybu vo forme tripwire systému, hoci video sa môže analyzovať aj na pohyb, aby sa spustil záznam alebo sa ozval alarm.

Komplexnejšie typy sledovania pohybu sú navrhnuté tak, aby identifikovali objekt a sledovali ho po sebe nasledujúcimi video rámcami. Aby sa to dosiahlo, niektorý typ výpočtového zariadenia typicky používa algoritmus na analýzu každého rámca. Algoritmus ako napr   sledovanie blob   môže byť užitočný na sledovanie ľudského pohybu alebo akéhokoľvek iného objektu, ktorý môže predstavovať dynamicky sa meniaci profil. Sledovanie kontúr je ďalší typ algoritmu, ktorý zvyčajne hľadá a skúma obrys objektu. Metódy intenzívnejšie pre procesory, ako napríklad kalman alebo časticové filtre, môžu byť užitočné na sledovanie zložitých interakcií, napríklad sledovaného objektu pohybujúceho sa za prekážkou.

Jedným z bežných spôsobov sledovania pohybu je strih videa, kde sa dá použiť na zachytenie pohybu osoby alebo iného objektu. Tieto pohyby potom môžu byť mapované na počítačom generovaný obraz, ako je to bežne vidieť vo filmoch a televíznych reláciách. Tento rovnaký typ technológie sa tiež stal bežným vo videohrách, kde sledovací systém analyzuje pohyby tela hráča alebo ovládacieho zariadenia na manipuláciu s objektmi alebo znakmi na obrazovke.

Sledovanie pohybu môže byť tiež užitočné v nasledujúcich objektoch v reálnom čase. Technológia môže byť použitá na sledovanie objektov, ako sú lietadlá, rakety a vesmírne úlomky. Jednou z hlavných výhod tejto techniky je, že môže poskytovať video s vysokým rozlíšením akéhokoľvek objektu, ktorý je sledovaný, ale na rozdiel od radaru to vyžaduje dostatočné svetlo na prevádzku.