Čo je priehľadnosť polohy?

- Jan 21, 2019-

V oblasti výpočtovej techniky má priehľadnosť miesta spoločné s používaním mien na identifikáciu zdrojov, bez toho, aby bolo potrebné, aby používatelia nevyhnutne vedeli presnú polohu týchto zdrojov. Vďaka použitiu indexovania môže byť názov použitý na prístup k zdrojom, ktoré môžu byť umiestnené lokálne alebo vzdialene, a umožniť použitie týchto zdrojov každým, kto je oprávnený získať prístup k nim. Priehľadnosť polohy sa považuje za základnú vo svete výpočtovej techniky a môže súvisieť s niečím tak jednoduchým ako získavanie údajov pomocou konkrétneho názvu súboru alebo určitého typu služby, ktorá je založená na internete.

Jednou z praktických aplikácií transparentnosti umiestnenia v nastaveniach podnikovej siete je umiestnenie dát v rôznych častiach pamäte spoločného servera, ktorý poskytuje prostriedky na pripojenie viacerých počítačov. Údaje môžu byť spojené s jedným alebo viacerými softvérovými programami, ktoré koncoví používatelia používajú na získavanie údajov v reálnom čase. Používatelia nemusia presne vedieť, kde na serveri sú umiestnené údaje, len ako používať správny názov súboru na prístup k údajom. Konfigurácia používaných systémov často umožňuje viacerým používateľom pristupovať k údajom súčasne, bez toho, aby spomalili prístup pre jedného z týchto používateľov.

Vďaka myšlienke transparentnosti lokality môže zamestnanec pracujúci v konkrétnej firme pristupovať k údajom, či je umiestnený niekde na serveri alebo na lokálnom pevnom disku, v podstate rovnakým procesom. V závislosti od toho, ako je sieť nakonfigurovaná, používateľ môže mať prístup k súborom, ktoré sa nachádzajú na inom počítači pripojenom do siete. Táto praktická aplikácia môže byť obzvlášť užitočná pre obchodných cestujúcich, ktorí môžu používať prenosný počítač na pripojenie k sieti a prístup k súboru, ktorý sa nachádza na pevnom disku na pracovnej ploche, a to pomocou serverového pripojenia ako prostriedku na dosiahnutie vzdialeného ubytovania súboru.

Koncepcia priehľadnosti polohy sa prejavuje aj pri používaní údajov, ktoré sú prístupné cez internet. Koncoví používatelia sa môžu rozhodnúť stiahnuť program identifikáciou podľa mena a spustením procesu sťahovania bez toho, aby bolo potrebné presne vedieť, kde na svete tento program skutočne býva. Pre všetky praktické zámery a účely je program a súvisiace dáta lokálne, hoci v skutočnosti môže byť umiestnený na serveri na druhej strane zemegule. Priehľadnosť polohy efektívne spôsobuje, že lokalita nie je problémom s používateľmi, keďže dáta môžu pristupovať ktokoľvek, kto sa môže pripojiť k Internetu, vie správne názvy súborov, ktoré majú používať a má dostatočné poverenia na zabezpečenie prístupu k súboru.