Čo je klonovanie disku?

- May 13, 2019-

disk   klonovanie , tiež známe ako zobrazovanie diskov, je prax kopírovania celého obsahu a   pevný disk   alebo oddiel, vrátane štruktúry súborov a systémových súborov, na účely presunu alebo obnovy údajov jednotky. Klonované disky sa často zapisujú do jedného obrazového súboru, ktorý predstavuje celú jednotku. Taký   obraz disku   možno použiť na mnohé účely vrátane prenosu údajov na väčší pevný disk alebo obnovenie nestabilného systému s čistým obrazom disku. Knižnice, školy a kyberkampáše často obnovujú svoje počítače pomocou klonovaných diskov, aby mohli ľahko spravovať a chrániť veľké množstvo počítačov. Prax môže vytvoriť určité problémy, ale mnohé programy poskytujú funkcie na kompenzáciu tohto problému.

Keď operačné systémy a zálohovací softvér kopírujú obsah disku z jedného miesta do druhého, často ignorujú niektoré súbory, nejakým spôsobom ich upravujú alebo nezachovávajú všetky atribúty súborov na disku. V mnohých prípadoch je to pre používateľa skutočne prospešné. Pri zálohovaní priečinka na externý pevný disk môže napríklad dátum a čas, kedy bol súbor naposledy zmenený, odrážať čas posledného zálohovania namiesto zmeny pôvodného súboru. Keď je potrebné vykonať presnú kópiu disku, mnohí používatelia sa môžu obrátiť na disk   klonovací softvér .

Softvér na klonovanie disku vytvára bitovú bitovú kópiu disku, čo znamená, že každý posledný údaj je zachovaný. Dáta môžu byť zapísané na druhý disk alebo uložené ako obrazový súbor. Obrazový súbor možno použiť na prenos údajov na jeden alebo viac nových pevných diskov alebo opätovné použitie na pôvodný disk. Nestabilný systém, napríklad, môže byť vrátený späť do bodu, kde bol stále funkčný pomocou obrazu klonovaného disku.

Organizácie s veľkým počtom počítačov môžu využiť klonovanie diskov na nasadenie štandardizovanej sady aplikácií a údajov v mnohých rôznych počítačoch. Môžu tiež použiť techniku na súčasné aplikovanie aktualizácií a bezpečnostných záplat na všetky svoje počítače. Napríklad v knižniciach, školách a kybernetických centrách sa počítače často obnovujú z obrazu klonovaných diskov pravidelne, aby sa odstránili všetky vírusy alebo iný nežiaduci softvér, ktorý si patróny mohli stiahnuť. Klonovanie disku je možné použiť aj v spojení s vymazaním disku, čo je postup pri bezpečnom vymazaní disku, odstránení všetkých osobných údajov a vrátení zariadenia do čistého balíka.

Vytvorenie presných duplikátov pevného disku môže mať nevýhody. Počítačom s operačným systémom Microsoft® Windows® sa pri konfigurácii   operačný systém   je najprv nainštalovaný. Klonovanie disku bude kopírovať jedinečné SID počítača; ak je tento klonovaný obrázok použitý na viacerých počítačoch v sieti, môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti. Ovládače pre konkrétnu množinu hardvéru sa tiež skopírujú pri klonovaní disku, čo môže spôsobiť problémy, keď má cieľový systém iné nastavenie. Niektoré aplikácie klonovania diskov poskytujú funkcie na prekonanie týchto problémov, takže potenciálni zákazníci by si mali pred nákupom overiť svoje vlastné potreby.