Čo je vizualizácia dát?

- May 13, 2019-

Analýza dát   je proces, ktorý si vyžaduje preskúmanie údajov, aby sa určili trendy a abnormality pre podnik. To je skľučujúca úloha, pretože veľké súbory údajov sú zvyčajne prezentované vo formáte rozloženého hárku. Vizualizácia dát je proces konverzie štandardných textových dát na obrázky, ktoré sú ľahko zrozumiteľné širokému publiku. Tieto obrázky zvyčajne zahŕňajú grafy, tvary a abstraktné objekty, ktoré sú farebne kódované na základe významu údajov.

Dobrým príkladom vizualizácie dát v praxi je automobilový navigačný systém. Tieto systémy sa dnes široko používajú ako intuitívny spôsob poskytovania pokynov pre vodičov. Tento softvér poskytuje grafické cestné mapy, ktoré podrobne vysvetľujú podrobné pokyny. Tieto cestné mapy sú ľahšie pochopiteľné ako písané pokyny, pretože poskytujú vizuálnu mapu, ktorá predstavuje súradnice.

Mnohé podniky využívajú vizualizáciu údajov ako nástroj na poskytovanie informácií o kritických projektoch. Toto sa často označuje ako informačný panel o stave spoločnosti. Informačný panel poskytuje dôležité štatistiky o cieľoch, výdavkoch a celkovej stabilite spoločnosti. S palubnou doskou pomáha vrcholovým manažérom rýchlo poskytovať grafiku, ktorá indikuje problémy v rámci spoločnosti. Tieto grafiky môžu byť prezentované v červeno-zelenej, zelenej-svetlo formát, ktorý z nich robí ľahko pochopiť.

Vedecká komunita používa techniky vizualizácie dát už mnoho desaťročí na riešenie zložitých problémov. To sa často vyskytuje v programoch počasia a monitorovacích systémoch seizmickej aktivity. Poskytovanie komplexných dátových prvkov v grafickom obraze uľahčuje ľuďom pochopenie relevantnosti a vzťahov údajov.

Denná správa o počasí je ďalším príkladom vizualizácie dát v praxi. Väčšina televíznych správ o počasí prezentuje počasie s grafickým znázornením dažďa, vetra a snehu. Tieto mapy sú vrstvené s obrazmi globálneho prúdového prúdu a teploty, aby predstavovali úplný pohľad na počasie. Bez vizualizácie by bolo ťažké pochopiť tieto informácie.

Online dopravné reportovanie využíva techniky vizualizácie dát na indikáciu dopravnej zápchy vo väčšine miest. Táto správa je typicky prezentovaná s grafickými automobilmi a používa farby na označenie priemernej rýchlosti. Normálna farebná schéma týchto informácií je zelená, žltá a červená. Používateľ systému dopravného hlásenia môže rýchlo identifikovať problémy s preťažením hľadaním ciest zvýraznených červenou farbou.

  Riadenie letovej prevádzky   systém je ďalším príkladom vizualizácie dát v praxi. Tento systém je navrhnutý tak, aby zobrazoval problémy leteckej dopravy a preťaženia na oblohe. Systém upozorňuje používateľov na hroziace problémy zmenou farieb grafických lietadiel. Keď je lietadlo v probléme, farba obrazovky sa zmení na červenú. To poskytuje núdzové varovanie riadiacemu letovej prevádzky.