Čo je automatizované zdôvodnenie?

- Jan 16, 2019-

Automatické zdôvodnenie je myšlienka, že počítače alebo iné stroje môžu byť naprogramované tak, aby replikovali výsledky ľudského logického uvažovania . Tento špecifický druh technologického úsilia je súčasťou väčšej oblasti, niekedy známej ako umelej inteligencie, kde vývojári používajú zložité algoritmy a iné zdroje na simuláciu ľudskej inteligencie. Automatické zdôvodnenie je zamerané na dosiahnutie logických výsledkov s počítačmi.

Odborníci v oblasti umelej inteligencie dokážu identifikovať rad projektov, ktoré využívajú automatizáciu na odôvodnenie. Niektoré z nich sú viac zamerané na to, čo sa nazýva platné dedukčné uvažovanie , využívajúc matematiku na vytvorenie formálnej logiky. Tieto typy projektov môžu zahŕňať preukazovanie vety alebo použitie špecifických premenných na vytvorenie zodpovedajúceho logického súboru hodnôt. Iné druhy automatizovaných úvah sú viac založené na jazyku alebo abstraktné, pričom ľudskí vývojári môžu potrebovať poskytnúť počítačom špecificky označené ciele alebo úsudky, aby získali efektívne výsledky alebo rozhodnutia.

Mnoho odborníkov identifikuje konkrétne ciele v automatizovaných projektoch uvažovania. Napríklad, niektoré algoritmy môžu byť napísané k cieľu poskytovania lekárskej diagnózy alebo pri plánovaní, overovaní alebo iných úlohách, pri ktorých počítačový vstup a programovanie vedie k špecifickým rozhodovacím logickým výsledkom. V mnohých z týchto projektov sa vývojári snažia rozširovať tieto technológie s cieľom efektívnosti pri analýze skutočných problémov. Mnohé z týchto aplikácií automatizácie na odôvodnenie patria do kategórie toho, čo sa nazýva podpora rozhodovania, kde sa technológia používa na pomoc ľuďom pri rozhodovaní o širokej škále projektov.

Niektoré z techník, ktoré sa používajú v automatickom odôvodnení, sú tiež užitočné v iných druhoch technológií. Napríklad tí, ktorí pracujú na automatizačnom odôvodňovaní v aplikáciách, často používajú to, čo sa nazýva fuzzy logika, kde algoritmy v podstate zbavujú širokú sadu dátových bodov na konkrétnejší a konkrétny výsledok. Vyhodnotenie metód automatizovaného uvažovania môže pomôcť pozorovateľom, aby pochopili, ako sú tieto technologické aplikácie postavené, ako fungujú a na čo sú užitočné.

Väčšina expertov súhlasí s tým, že je potrebné vykonať oveľa viac v oblasti automatizovaného uvažovania. Budúce projekty budú pravdepodobne zahŕňať spôsoby, ako zefektívniť škálu spotrebiteľských produktov prostredníctvom zahrnutia malých čipov s automatizovanými schopnosťami rozumenia. Väčšie aplikácie môžu poskytnúť mimoriadne dôležité aktualizácie v metodike pre verejnú správu a iné oblasti riadenia na vysokej úrovni.