Čo je analógový polovodič?

- Mar 06, 2019-

Analógový polovodič je elektronický komponent, ktorý podporuje mnoho funkcií. Môže buď generovať charakteristiky signálu alebo transformačného signálu, ako je amplitúda , fáza a frekvencia. Analógové polovodiče sú kategorizované ako nízkoenergetické alebo vysoko výkonné audio alebo rádiofrekvenčné aplikácie.

Analogové polovodiče sú široko používané v energetických systémoch. Dióda je dvoj-koncový polovodič, ktorý konvertuje alebo usmerňuje striedavý prúd ( AC ) na jednosmerný prúd (DC). Rôzne typy regulátorov napätia vytvárajú čistý DC bez zvlnenia a udržiavajú presnú úroveň napätia DC. Bez regulátora napätia sa výstupné napätie zdroja mení ako zmeny prúdového zaťaženia DC. Napájacie zdroje, ktoré produkujú čistý jednosmerný prúd, sú veľmi dôležité pre domáce a profesionálne zariadenia, ako sú zábavné systémy, priemyselné zariadenia a počítače.

Tieto polovodiče sú tiež široko používané pre hlasové a hudobné aplikácie v audio systémoch. Spoločný systém verejného ozvučenia (PA) je séria audio zosilňovačov, ktoré prijímajú veľmi malú úroveň zvuku z mikrofónu a poháňajú systém reproduktorov. Audio predzosilňovač môže akceptovať úroveň niekoľkých tisícin voltu z mikrofónu a potom vytvoriť signál, ktorý je viac ako stokrát silnejší v napätí a prúde, ktorý sa nazýva zosilnenie. Stavy predzosilňovačov sú na prednej strane, zatiaľ čo zosilňovače audio sú v konečnom štádiu zariadenia audio systému. Analógový polovodič sa zvyčajne používa vo všetkých audio stupňoch vnútri systému PA.

Káblová hlasová komunikácia tiež využíva analógový polovodič. Tradičné analógové telefóny pridali nové funkcie, ako je hlasitý telefón alebo hands free, mute, prenos a konferencie, ktoré okrem analógových polovodičov využívajú analógový polovodič. Komunikácia bezdrôtového vysielania sa realizuje pomocou analógových polovodičov v mnohých frekvenčných pásmach a modulačných typoch. Pri amplitúdovej modulácii (AM) je úroveň alebo amplitúda rádiofrekvenčného (RF) nosiča riadená úrovňou hlasu alebo hudby pri vysielaní, zatiaľ čo vo frekvenčnej modulácii (FM) je úroveň odchýlky od nosnej frekvencie riadená hlasu alebo hudby. Televízne prijímače obsahujú mnoho analógových polovodičov, ktoré spracovávajú zvuk a video.

Automatizačné systémy využívajú digitálnu a analógovú technológiu. Tradičné systémy spätnej väzby využívajú analógový polovodič na výrobu lepších produktov a zariadení, ktoré riadia také položky, ako sú automobily, výťahy a semafory. Analógové obvody sa zvyčajne označujú ako lineárne zariadenia a vzťah vstupu a výstupu týchto zariadení sa môže opísať pomerne presne s lineárnym grafom. Digitálne zariadenia nevykazujú lineárny vzťah medzi vstupom a výstupnou úrovňou. Namiesto toho, digitálne obvody používajú pravdivé tabuľky a sekvenčné stavy na logickej úrovni.