Čo je to obojsmerné rádio?

- Apr 01, 2019-

Dvojsmerné rádio alebo vysielač / prijímač je rádiové zariadenie, ktoré môže vysielať alebo prijímať zvukové vysielania. Prakticky každý používal nejaký druh obojsmerného rádia počas ich životnosti. Typy zariadení, ktoré sa klasifikujú ako obojsmerné rádia, sa pohybujú od jednoduchých „vysielačiek“ alebo dokonca detských monitorov až po mobilné telefóny používané v každodennom živote.

Obojsmerné rádioprijímače sa zvyčajne dodávajú v dvoch rôznych štýloch, simplexných a duplexných. Simplexné obojsmerné rádio je klasifikované ako jedno, ktoré využíva jeden kanál na prenos správ. To znamená, že iba jedna osoba v rozhovore môže kedykoľvek hovoriť a byť vypočutá. Najbežnejším typom obojsmerného rádiového vysielača je ručné rádio alebo vysielačka, ktorá zvyčajne obsahuje tlačidlo „push-to-talk“ na spustenie prenosu z jednej jednotky do druhej. Medzitým duplexné obojsmerné rádio využíva súčasne dve rôzne rádiové frekvencie, čím vytvára schopnosť prenášať nepretržitú konverzáciu. Bežnými príkladmi týchto typov obojsmerných rádií sú produkty, ktoré mnohí ľudia používajú vo svojom každodennom živote, ako napríklad bezdrôtové alebo mobilné telefóny.

Oba typy obojsmerného rádia majú schopnosť odosielať údaje, ako aj zvuk s rôznymi schopnosťami a obmedzeniami. Duplexné obojsmerné rádiové systémy môžu prenášať dáta z jedného bodu do druhého v reálnom čase, zatiaľ čo simplexové systémy majú časové oneskorenie. Existujú aj príklady rádií, ktoré môžu využívať simplexné aj duplexné systémy. Znamená to, že dve rádia môžu komunikovať súčasne, keď sú v určitom rozsahu navzájom, ale môžu tiež komunikovať cez jeden kanál, keď sú mimo dosahu. Obojsmerné rádio s touto schopnosťou sa často označuje ako hovorové zariadenie, priame zariadenie alebo zariadenie z vozidla do auta.

Niektoré dvojcestné spôsoby využívajú analógovú technológiu, zatiaľ čo iné vysielajú digitálne a ako vždy existujú výhody a nevýhody oboch. S analógom je lepšia schopnosť komunikovať, keď sú signály slabé alebo hlučné, ale ako je uvedené vyššie, len jedna strana konverzácie môže byť držaná naraz. Na druhej strane, digitálne systémy poskytujú simultánnu komunikáciu a schopnosť posielať viac informácií ako analógové, ako napríklad textové správy. Digitálne zariadenia, ako napríklad mobilné telefóny, musia byť navrhnuté tak, aby spĺňali určitý štandard, boli drahšie a rýchlo zastarali.