Čo je to dážď?

- Mar 26, 2019-

Študentová dióda , často označovaná ako dioda pripojená k studu, je elektrická súčiastka s dvomi svorkami, ktorá umožňuje tok elektriny v jednom smere. Konštrukcia stud diódy veľmi líši v závislosti na preferenciách užívateľa a potreby, ale všeobecné usporiadanie sa skladá z držiaka stud a diódový obvod . Veľa typov diód možno označiť ako stud diódu, pretože stud dióda odkazuje len na konštrukciu a nie typ diódy. Existujú dve triedy diódy, ktoré môžu byť namontované: signálne diódy a usmerňovacie diódy. Signálne diódy umožňujú prúdenie malých elektrických prúdov do 100 miliampérov (mA), zatiaľ čo usmerňovacie diódy konvertujú striedavý prúd na jednosmerný prúd s poklesom predného napätia 0,7 V (V).

Štruktúra dištančnej diódy pozostáva zo súčasti puzdra, ktorá obsahuje uzavretý elektronický prvok v plášti, z ktorého vystupuje čap. V čape je hlava upevňovača integrálne pripevnená a umiestnená vo vzťahu k plášťu koaxiálnym priestorom. Čap má tiež časť dištančnej stopky, ktorá je medzi hlavou upevňovača a plášťom a obsahuje povrch, ktorý vyžaruje teplo. Štiepna dióda, ako je táto, by sa použila na aplikáciu vyžadujúcu vysoké elektrické prúdy.

Časti studenej diódy sú vyrobené z polovodičového materiálu. Jediný povrch tohto materiálu môže byť spájkovaný alebo privarený k hlave montážneho čapu, ktorá bude tvoriť jeden z elektrických terminálov zariadenia. Jeden kovový kolík, alebo jeden koncový vodič, je spájkovaný alebo privarený k ploche naproti prvku, ktorý je aktívny, ktorý predstavuje druhú elektrickú svorku v diódovom zariadení. Kovová objímka, ktorá má valcový tvar, sa pripája k hlave klinca a pozdĺž prírubovej časti, zatiaľ čo kovový kolík alebo koncový drôt prechádza cez objímku obsahujúcu izolačný materiál. Toto je výhodná konštrukcia diódy, pretože jedna plocha aktívneho prvku je v priamom kontakte s hlavou montážneho čapu.

Študentová dióda má aspekty, ktoré ju odlišujú od normálne konštruovaných diód. Tieto aspekty zahŕňajú prúd, ktorý je schopný vysokého rázu, rozsah prúdu, ktorý je široký, a verzie kolíkovej katódy a kolíkovej anódy . Tieto sú obzvlášť užitočné, ak je dióda usmerňovacou diódou. Študentová dióda je navrhnutá tak, aby mohla byť namontovaná na pevnom mieste, zvyčajne pre aplikácie, ako sú nabíjačky batérií, napájacie zdroje , konvertory, aplikácie pre trakciu, ovládacie prvky pre obrábacie stroje a pohony.