Čo je telefón typu Pixel?

- Mar 05, 2019-

Pixelový telefón, hoci nie je často používaný termín, odkazuje na mobilný telefón, ktorý obsahuje digitálny fotoaparát ako súčasť jeho funkcií. Digitálne fotoaparáty sú často popísané v megapixeloch, aby naznačili jasnosť a veľkosť obrázkov, ktoré možno očakávať. Napríklad, ak jeden pixelový telefón má 3- megapixlový fotoaparát a druhý má 8- megapixlový fotoaparát , možno očakávať, že druhý telefón bude produkovať jasnejšie obrázky pri vyššom rozlíšení obrazovky.

Pixely sa jednoducho vzťahujú na počet "bodov" tvoriacich digitálny obraz, ktorý sa skladá z miliónov týchto malých farebných bodiek. Jeden megapixlový obrázok obsahuje jeden milión pixelov, takže 8-megapixelový fotoaparát bude produkovať obrazy, ktoré obsahujú 8 miliónov pixelov. Historicky, mobilné telefóny mali oveľa nižšie megapixelové hodnotenie ako akákoľvek iná tradičná kamera, pretože fotografie neboli vo všeobecnosti určené na tlač, práve na telefóne. Kamery v mobilných telefónoch sa však naďalej zlepšujú a teraz s používaním pojmu "pixelový telefón" sa stále častejšie stávajú kamery s vysokou kvalitou v mobilných telefónoch.

Telefón s pixelom s vysokokvalitným fotoaparátom môže obsahovať aj iné funkcie, ako sú napríklad bleskové alebo dokonca základné nástroje na úpravu fotografií, ktoré umožňujú niekomu orezanie, otáčanie alebo zmenšenie efektu červených očí v nedávno nasnímanej fotografii. Telefón s pixelom môže zahŕňať aj možnosť použitia vymeniteľných pamäťových kariet. Fotografie sa potom môžu načítať do počítača pre rozsiahlejšiu úpravu fotografií, ak je to potrebné, alebo umožniť používateľovi vytvoriť výtlačky fotografie.

Telefón typu pixel vo všeobecnosti tiež umožňuje používateľom posielať obrázky na iné mobilné telefóny pomocou funkcie multimediálnych správ. Je potrebné, aby prijímací telefón mohol otvárať a rozpoznávať multimediálne správy, ale môže to byť skvelý spôsob zdieľania obrázkov udalosti, ako sa to deje. Niektoré telefóny môžu tiež umožniť používateľovi nahrať fotografie na webové stránky sociálnych sietí; toto sa stáva veľmi populárnym prvkom.

Kamery v mobilných telefónoch sa stávajú tak častými, že niekedy je ťažké nájsť telefón bez jedného. Kvalita sa značne líši a cena často ide ruka v ruke s počtom a kvalitou ďalších funkcií, ktoré sú súčasťou mobilného telefónu. Mobilné telefóny s kamerami, ktoré fungujú bližšie k skutočnému digitálnemu fotoaparátu majú tendenciu byť pomerne drahé. Pre niekoho, kto má neustále snapting obrázky alebo kto nechce vynechať dôležitý okamih, môže byť kvalitnejší pixelový telefón dobrou investíciou.