Čo je číslo Cruncher?

- Feb 19, 2019-

Niekoľko cvrlikátorov je jeden z tých vzrušujúcich výrazov, čo znamená skoro to, čo to znie ako ona: je to vec alebo osoba, ktorá pracuje s číslami. Najznámejším druhom v týchto dňoch je počítač. Prevažná väčšina funkcií v počítači sa vykonáva pomocou kalkulačky, ktorá bola pôvodnou definíciou pojmu.

V skutočnosti, technicky povedané, počet kopírovacích strojov môže byť pravidlom posunu alebo dokonca počítadlo , pretože tieto zariadenia môžu vykonávať aj mnohé výpočty. Myšlienka, že sa tieto výpočty robia veľmi rýchlo, prináša do úvahy elektronické zariadenia, ako sú kalkulačky a počítače. Často sa počítačovú spoločnosť podarí spraviť novinky s tvrdeniami o najnovšom najrýchlejšom čase výpočtov vecí ako pi na 100 miestach.

Číslica cruncher je tiež softvérová aplikácia. Tento softvér, ktorý je bežne určený pre mladších študentov, vykonáva rýchle prepočty vo viacerých výpočtoch a zároveň učí mladým študentom, že je dôležité poznať teóriu a pravidlá týchto výpočtov. Mnoho aplikácií je k dispozícii, pričom ceny sa pohybujú od bezplatných až po stovky amerických dolárov.

Softvérové aplikácie, ktoré vykonávajú funkcie s číslami, je možné použiť aj na manipuláciu s údajmi alebo na vytváranie nových údajov z existujúcich súborov údajov. Možno najzákladnejšou formou tohto druhu aplikácie je generátor náhodných čísel. Tento druh počítačového programu spúšťa algoritmus, ktorý núti počítač vybrať číslo náhodne z obrovského zoznamu a zobraziť toto číslo na obrazovke alebo ho vložiť do aktívnej časti inej aplikácie. Ak sa pozrieme hlbšie na kódovanie, ktoré beží niektoré populárne softvérové aplikácie, môžeme nájsť číslicové prvky ako generátor náhodných čísel a iné druhy manipulácie s údajmi. Najpredávanejšie softvérové aplikácie, dokonca aj najpopulárnejšie počítačové hry na svete, využívajú túto technológiu na vytváranie a manipuláciu situácií na mriežkach a rozloženiach pre alternatívne svety alebo len hry s opakujúcimi sa pohybmi.

Niekoľko cruncher môže byť aj človek. Títo ľudia zahŕňajú štatistikov a finančných analytikov. Niekto, kto je finančným analytikom, môže mať mnoho rôznych druhov pracovných miest. Spoločné oblasti zahŕňajú akcie a cenné papiere, nehnuteľnosti, účtovníctvo a bankovníctvo. Zvyčajne je to prípad, keď ľudský číselník použije elektronický typ na vykonanie potrebných výpočtov pre svoju prácu.