Čo je to Fiber Bundle?

- Jun 05, 2019-

Tiež známe ako zväzky optických vlákien, zväzky vlákien sú skupiny optických vlákien, ktoré sa používajú na prenos elektronických komunikačných signálov z miesta pôvodu do miesta ukončenia. Vlákno   balík   má schopnosť prenášať viac prichádzajúcich a odchádzajúcich signálov súčasne ako ktorákoľvek iná forma komunikácie, ktorá je v súčasnosti k dispozícii. Okrem toho, použitie technológie optických vlákien poskytuje efektívnejšie   prevodovka   poskytovaním špičkovej kvality hlasovej komunikácie.

Pôvod zväzku vlákien je sledovaný už v prvých rokoch päťdesiatych rokov. Experimenty, ktoré uskutočnil fyzik Narinder Singh Kapany, viedli k vytvoreniu prvých sklenených vlákien v roku 1952. Tieto skoré vlákna mali schopnosť prenášať svetlo na vzdialenosti, ktoré nebolo možné zvládnuť bežnou technológiou dňa. V priebehu desaťročia bola táto skorá konštrukcia optického vlákna vylepšená čírym obložením, ktoré umožnilo zväčšiť refrakčné vlastnosti zväzku vlákien. Táto inovácia viedla k revolúcii v rámci EÚ. \ T   telekomunikácie   priemyslu, čo zase viedlo k tomu, že väčšina hlavných poskytovateľov telefónnych služieb začlenila používanie týchto balíkov do svojich komunikačných sietí.

Zatiaľ čo prvé použitie zväzku vlákien bolo zamerané na poskytovanie hromadnej hlasovej komunikácie na dlhé vzdialenosti, vizuálna kapacita vlákna nebola prehliadaná. Výskum využitia optických vlákien pre vizuálne prenosy sa začal už v roku 1956. Videokonferencie v posledných dvoch desaťročiach 20. storočia boli v dôsledku používania optických vlákien stále efektívnejšie, pričom rýchlosť a zrozumiteľnosť sa v priebehu rokov postupne zvyšovala.

Rovnako ako pri hlasovej signalizácii, aj moderný zväzok vlákien je schopný prenášať veľké objemy vizuálneho zobrazovania v reálnom čase. To viedlo k modernej on-line komunikácii, ktorá umožňuje video webové konferencie, ktoré sú relatívne bez akéhokoľvek oneskorenia v synchronizácii hlasových a vizuálnych prenosov. Vytvorenie zväzku vlákien tiež viedlo k zmene z   digitálne   signalizácia v priebehu rokov, naposledy vyvrcholila konverziou väčšiny televíznych vysielaní po celom svete na digitálny formát, a nie spoliehaním sa na staršie analógové signály.

Keď je zväzok vlákien poškodený, účinok je takmer okamžitý. Ak by sa časť jednotlivých vlákien vo zväzku rozrezala, zostávajúce vlákna prevezmú časť zaťaženia, ale normálne nie sú schopné udržať rovnakú úroveň účinnosti. Našťastie, poskytovatelia komunikácie sú zvyčajne schopní rýchlo lokalizovať a opraviť rezané vlákno, čím obnovia úplnú integritu siete do 30 minút.