Čo je to digitálny telefónny systém?

- Apr 12, 2019-

Digitálny telefónny systém je telefónny systém, ktorý sa zvyčajne používa v podnikoch, ktoré podporujú také funkcie, ako sú viaceré rozšírenia a priame linky; jednotné hlasové, faxové a e-mailové správy; hlasové správy; menu na zadanie klávesnice a interaktívnej hlasovej odozvy . Systémy zvyčajne podporujú určitý počet používateľov. Väčšina digitálnych telefónnych systémov používa Voice over Internet Protocol ( VoIP ), tiež známy ako technológia internetového telefónu .

Štandardný digitálny telefónny systém zvyčajne obsahuje určitý počet telefónov, s možnosťou rozšíriť sa na vopred určenú kapacitu. Zahŕňa možnosť použitia rozšírení alebo priamych liniek na vytočenie každého telefónu, rozpoznávanie klávesov pre prichádzajúce hovory a funkcie stránkovania pre internú komunikáciu. Väčšina systémov tiež obsahuje možnosť používať hudbu v režime podržania. Niektorí používajú prednastavenú hudbu, zatiaľ čo iní môžu prehrávať hudbu z vlastných digitálnych zdrojov. Takmer všetky digitálne telefónne systémy majú schopnosť zaznamenávať a spravovať hlasovú poštu .

Pokročilejší digitálny telefónny systém môže mať špeciálne funkcie, ako je e-mailové upozornenie na neprijaté hovory a hlasové správy. E-maily s oznámením hlasovej pošty zvyčajne umožňujú prehrávanie zvukových správ. Niektoré systémy digitálnych telefónov majú centrá webového manažmentu, kde môžu užívatelia prezerať hovory, počúvať hlasové správy, ukladať a mazať správy, pristupovať a telefonovať pomocou firemného adresára a automaticky zobrazovať údaje o zákazníckom účte pri telefonovaní alebo prijímaní hovorov od zákazníka. Zdokonalené digitálne systémy môžu mať tiež schopnosť interaktívnej hlasovej odozvy, takže volajúci môžu používať hlasové príkazy na navigáciu v ponukách hovorov namiesto toho, aby museli používať klávesnicu telefónu.

Niekedy, digitálny telefónny systém má tiež profesionálne schopnosti call centra . Vďaka profesionálnym funkciám call centra sú hovory automaticky distribuované agentom. Základom smerovania je zvyčajne výber zákazníckych ponúk a preddefinované špecifikácie zručností agenta. Profesionálne funkcie call centra zahŕňajú aj reportovanie o takých veciach, ako sú časy volaní a spokojnosť zákazníkov, aby sa merala kvalita služieb. Mnoho systémov automaticky zaznamenáva hovory, takže manažéri môžu kontrolovať konverzácie a monitorovať služby.

Získanie digitálneho telefónneho systému môže byť nákladné, ale má niekoľko obchodných výhod. Digitálne systémy môžu zvýšiť produktivitu, efektívnosť a spokojnosť zákazníkov automatickým presmerovaním hovorov na najkvalifikovanejšie osoby v nastaveniach call centra. Systémy, ktoré používajú VoIP, môžu eliminovať poplatky za volania na dlhé vzdialenosti. E-mailové a webové integračné funkcie uľahčujú zamestnancom, ktorí pracujú z rôznych miest, aby boli včas informovaní o komunikáciách a návrate hovorov, aj keď nie sú na svojich pracoviskách, a integrované systémy digitálnych telefónov, ktoré automaticky zobrazujú zákaznícke účty, môžu byť užitočné pre zvýšenie predaja a vzťahov so zákazníkmi.