Čo je digitálny filmový skener?

- Apr 04, 2019-

Digitálny filmový skener je zariadenie, ktoré sa používa na skenovanie fotografického filmu, vrátane negatívov a diapozitívov, na vytvorenie digitálneho obrazu na základe tohto vstupu. Niektoré z týchto zariadení môžu byť použité na skenovanie rôznych typov filmov, vrátane rozvinutých fotografií, pásikov negatívov a malých diapozitívov. Existujú aj skenery, ktoré sa dajú použiť na skenovanie celých cievok filmu, ako napríklad 8 mm filmového záznamu, na vytvorenie digitálneho videosúboru. Digitálny filmový skener môže byť tiež podnik, ktorý vykonáva digitálne skenovanie filmu na uchovanie a reštaurovanie.

Základnou funkciou digitálneho filmového skenera je zachytávanie snímok z fyzického média, ako sú fotografické výtlačky, a ich prenos do digitálneho formátu. Rôzne zariadenia a hardvér môžu tento proces vykonať niekoľkými spôsobmi, hoci sa obrazy zvyčajne skenujú a potom ukladajú do počítača alebo úložného zariadenia v konkrétnom type súboru. Jednoduchý digitálny filmový skener možno použiť na skenovanie a digitalizáciu obrázkov z fotografických výtlačkov, negatívov a dokonca aj diapozitívov. Tieto obrázky sa zvyčajne ukladajú vo formáte zhodnom s originálom a potom sa dajú ľahko vytlačiť na vytvorenie nových kópií.

Tam sú tiež digitálne filmové skener zariadenia, ktoré sú drahšie a prepracované funkčnosť. Tieto zariadenia môžu byť použité na skenovanie cievok filmu, napríklad tých, ktoré sa používajú pri premietaní filmov, na vytvorenie digitálnych snímok týchto video snímok. Keďže filmy sú zbierky jednotlivých statických obrázkov, každý obrázok je možné zachytiť, aby sa vytvoril jeden rámec digitálneho videa v jednom z množstva rôznych formátov súborov. Po uložení digitálneho videa je možné uložiť kópiu videa, aby sa predĺžila životnosť filmu alebo videozáznamu.

Digitálny filmový skener môže tiež odkazovať na spoločnosť, ktorá sa špecializuje na skenovanie fyzických médií, ako sú fotografie, do digitálnych súborov. Tieto spoločnosti môžu často pomáhať skenovať veľké objemy materiálov, napríklad zálohovať záznamy spoločnosti alebo mesta a vytvárať databázy naskenovaných obrázkov. Profesionálne skenery môžu pomôcť tým, ktorí majú záujem o uchovávanie alebo ukladanie fotografií a domácich filmov skenovaním týchto materiálov a poskytovaním zákazníkom záložné disky, ktoré obsahujú digitálne kópie. Obnovenie sa môže vykonať aj na filmoch alebo fotografiách, ktoré sú staršie alebo poškodené, hoci tieto služby sú zvyčajne drahšie.