Čo je to 3G anténa?

- Apr 13, 2019-

3G anténa zvyšuje silu lokálneho internetového signálu a umožňuje použitie zariadení na lokálnej bezdrôtovej sieti . 3G sa týka bezdrôtovej technológie tretej generácie, ktorá poskytuje vysokorýchlostný prístup k mobilným telefónnym systémom a systémom prenosu dát. Inštalácia 3G antény by mala zlepšiť príjem dát, znížiť šum signálu a zvýšiť prenosové rýchlosti. 3G antény sa používajú v niektorých mobilných telefónoch a mobilných telefónoch na umožnenie rýchlejšieho prístupu na internet, vrátane odosielania e-mailov, účasti na videokonferenciách a streamovaných videách. Medzi ďalšie použitia patria antény pre notebooky a počítače na zvýšenie pevnosti pripojenia pri používaní internetu.

Medzinárodná mobilná komunikácia 2000 (IMT-2000) začala v deväťdesiatych rokoch používať model „G“. IMT-2000 začal tieto označenia s technológiou 2G, ktorá bola uznaná ako technológia zodpovedná za mobilnú telefónnu sieť, ktorá sa používa dnes. IMT-2000 potom postúpil na 2.5G, čo umožnilo rýchlejší prenos dát, a teraz technológia 3G umožňuje simultánne používanie hlasových telefónov a dátových prenosov. V porovnaní s 2G a 2,5G, 3G je rýchlejší a musí udržiavať rýchlosť prenosu dát 200 kilobajtov (KB) za sekundu, aby si udržal hodnotenie 3G.

K dispozícii sú tri bežné typy 3G antény. Klipová anténa je navrhnutá tak, aby sa pripínala priamo na obrazovku prenosného počítača používateľa a je najvhodnejšia pre používateľov, ktorí cestujú a používajú svoje počítače v oblastiach so všeobecne dostatočným pokrytím. Anténa High Gain sa používa pre oblasti s nízkym signálom na zvýšenie signálu tak, aby sa užívateľovi poskytlo rýchlejšie a lepšie pripojenie. Vonkajšia anténa je určená pre tých, ktorí majú slabý signál alebo žijú na okraji signálovej oblasti, zvyčajne vzdialených oblastí, a zvyšuje tak signál, ktorý umožňuje užívateľovi pripojiť sa na internet.

Niektoré 3G antény sú všesmerové. To znamená, že môžu vyzdvihnúť signály z akéhokoľvek smeru a nemusia byť nasmerované priamo na lokálnu sieťovú vežu. Všesmerové antény sú užitočné pre užívateľov, ktorí chcú, aby mobilná anténa podporovala existujúci, ale slabý signál.

3G anténa môže byť tiež smerová, čo vyžaduje presné zameranie antény smerom k veži, aby sa dosiahol maximálny úžitok. Nájdením najbližšej veže alebo nasmerovaním antény 3G smerom k najsilnejšiemu signálu môže anténa zosilniť signál. Niektorí dodávatelia antén sa môžu pochváliť, že ak užívateľ nainštaluje svoju anténu, bude im poskytnutý signál, kde predtým nebol.