Čo to znamená byť CPU viazaný?

- Dec 28, 2018-

Centrálna procesorová jednotka ( CPU ) je neoddeliteľnou súčasťou ľubovoľného počítača, pretože vytvára a riadi väčšinu procesov v počítači. Zatiaľ čo procesor ovláda väčšinu procesov, prvky ako pamäť alebo vyrovnávacia pamäť tiež prispievajú k ukončeniu procesov pomoci. Počítač viazaný na CPU je počítač, v ktorom sa namiesto použitia ostatných komponentov procesy viažu výlučne na procesor. Konfigurácia systémov viazaných na CPU má výhody a nevýhody. Má veľmi rýchle spracovanie, ak je procesor výkonný, ale vytvára nerovnováhu, pretože ostatné komponenty sa nepoužívajú.

Keď je systém viazaný na procesor, znamená to, že iba procesor pracuje na všetkých procesoch. Počas tejto doby CPU môže používať 90% až 100% svojej energie, a nie 10% až 20%, ktoré používa inokedy. Ak je procesor rýchly, potom to urýchli spracovanie a celkový výkon počítača. To sa zvyčajne deje s programami, ktoré vyžadujú výpočty, ako sú napríklad kalkulačky a tabuľkové programy. Programy s grafikou a akýmkoľvek iným typom spracovania nebudú robiť dobre systémom CPU.

Na rozdiel od iných systémov, v ktorých sa počítač spolieha na iné komponenty na spracovanie, používa sa len procesor, ak je procesor viazaný. Keď niekto chce zrýchliť počítač, normálne pridá viac pamäte RAM alebo iných komponentov. Pre počítače viazané na CPU by sa mal inovovať iba procesor, pretože tieto ďalšie komponenty pamäte nezáleží.

Existujú tri ďalšie typy viazaných systémov: väzba vstup / výstup (I / O), viazanie pamäte a vyrovnávacia pamäť. Väzba v / V znamená, že systém je viazaný na informácie I / O; najlepšie sa používa v programe, v ktorom sa musia počítať riadky. Systém viazaný na pamäť je najlepší pri spracovaní veľkého množstva údajov a je viazaný pamäťovými komponentmi, ako je napríklad pamäť RAM. Systém väzby v mezipamäte, ktorý je podmnožinou pamäte, funguje rovnako ako systém viazaný na pamäť, iba spracováva údaje, ktoré už boli zaznamenané.

Výhody systému viazania CPU sú také početné ako nevýhody. Zo všetkých viazaných systémov je procesor najrýchlejší a má tendenciu byť najpoužívanejším. Ak sa primárne používajú programy s výpočtami, systém CPU bude fungovať čo najlepšie. Namiesto toho, aby sa museli inovovať iné komponenty, používateľ sa bude musieť sústrediť len na aktualizáciu CPU, aby zlepšil výkon.

Na strane nevýhod, môže mať systém CPU nevyváženosť počítača, pretože nevyužíva výhody iných komponentov spracovania. CPU majú tendenciu byť drahé, takže inovácie môžu byť nákladné. Zatiaľ čo CPU je rýchly, bude schopný pracovať len na niekoľkých procesoch naraz. To znamená, že ak má používateľ niekoľko otvorených programov, iba jeden alebo dva budú pracovať rýchlo, zatiaľ čo ostatné sa len ťažko pohybujú.