Aké sú rôzne typy komunikačných systémov?

- Feb 25, 2019-

Existuje veľa rôznych typov komunikačných systémov, pretože každý z nich má potenciál obsahovať obrovské množstvo komponentov. Existuje však niekoľko kategórií, do ktorých je možné zvyčajne umiestniť každý typ systému. Typy komunikačných systémov sú zvyčajne rozpoznateľné primárnym médiom, cez ktoré sa prenášajú informácie. Komunikačné systémy môžu byť tiež klasifikované ako jednosmerné, obojsmerné alebo viacnásobné systémy, v závislosti od toho, koľko strán si môže vymieňať informácie prostredníctvom svojich rôznych komponentov.

Jedným príkladom je rádiokomunikačný systém . Médium, cez ktoré sa prenášajú informácie, je elektromagnetické vlny a konkrétne tie, ktoré majú frekvencie nižšie ako frekvencia viditeľného svetla. Na jednom konci týchto rádiových systémov je vysielač, ktorý prevezme informácie a elektronicky ich prevedie na rádiové vlny . Tieto rádiové vlny prechádzajú na druhý koniec rádiového komunikačného systému, ktorý je určený na detekciu a dekódovanie vĺn a ich konverziu na rozpoznateľné informácie. Jednoduchý obojsmerný rádiový systém môže pozostávať napríklad z dvoch ručných transceiverov, ktoré sú bežnejšie označované ako vysielačky.

Komunikačné systémy elektrického vedenia sa používajú na prenos elektronicky zo zdroja alebo z množstva zdrojov do ich cieľov. Typ elektronického systému, na ktorý sa často odkazuje, je káblová televízia, ktorá je všeobecne známa svojim prenosom mnohých kanálov v domácnostiach okrem ich použitia na poskytovanie prístupu na internet . Komunikačné systémy elektrických vedení sa často používajú z dôvodu ich relatívne nízkych nákladov, aj keď existujú iné systémy, ktoré ich prekračujú v kvalite a účinnosti.

Optické komunikačné systémy ponúkajú veľa vylepšení v porovnaní s inými typmi a tiež boli zodpovední za revolučný vývoj telekomunikačného priemyslu. Hlavným dôvodom je, že médium používané v optických systémoch je ľahké, čo im umožňuje rýchlejšie, jasnejšie a spoľahlivejšie ako elektrické alebo rádiové signály. Tieto spoľahlivé signály sa zvyčajne prenášajú cez optické vlákno , hoci optický signál môže byť vysielaný cez relatívne krátke vzdialenosti, zvyčajne len niekoľko kilometrov.

Ako už bolo spomenuté, komunikačné systémy nie sú ďaleko od jednoduchých a môžu obsahovať širokú škálu komponentov na udržanie nepretržitej prevádzky. Okrem vyššie uvedených systémov môžu komunikačné siete využívať internet, mobilné, bezdrôtové, satelitné technológie a ďalšie. Systémy, ktoré využívajú výhody dvoch alebo viacerých médií, sa označujú ako hybridné komunikačné siete. Veľa výskumov sa venuje hľadaniu lepších spôsobov rozvoja komunikačných systémov prostredníctvom nespočetných kombinácií všetkých týchto komunikačných technológií.