Aké sú výhody formátu AVI?

- Mar 20, 2019-

Najväčšie výhody formátovania audio video prekladania ( AVI ) sú zvyčajne jeho univerzálnosť a všeobecná jednoduchosť použitia. Tento druh formátu, ktorý sa používa predovšetkým na ukladanie audio a video obsahu, môže normálne čítať široká škála zariadení a môže ho prehrávať väčšina počítačov a operačných systémov po celom svete. Nevyžaduje konverziu a nepotrebuje žiadne konkrétne programy alebo ovládače na otvorenie a užitočnosť na takmer akomkoľvek počítači, pokiaľ je stroj všeobecne schopný čítať digitálne mediálne súbory na začiatok. Keď bola technológia prvýkrát predstavená, v polovici 90-tych rokov, nebolo veľa nevýhod vôbec. Výhody tohto formátu do značnej miery držali test času, hoci moderné pokroky vo video softvéri a digitálnych médiách vo všeobecnosti odhalili určité obmedzenia platformy AVI. Nie je to vždy kompatibilné napríklad s kompresiou videa a nie je možné spoľahlivo ukladať väčšie hudobné súbory, najmä súbory MP3. V závislosti od kontextu však môže byť stále presvedčivou voľbou.

Pochopenie formátu všeobecne

Interleading audio video je prostriedok na digitálne ukladanie audio a video mediálneho obsahu do súboru na prehrávanie. Bol to vstavaný prvok operačného systému Windows® (OS) od roku 1992 a bol považovaný za viac či menej univerzálnu platformu na čítanie, prehrávanie a konverziu digitálnych mediálnych súborov. Súbory vo formáte AVI používajú príponu .avi a typicky sa skladajú zo záhlavia, za ktorým nasleduje séria informácií.

Časť záhlavia súboru vo formáte AVI poskytuje podrobnosti o obsahu súboru, ako je šírka, výška a počet snímok za sekundu, zatiaľ čo kusy informácií ukladajú skutočné audio a video dáta. Kľúčovou výhodou a možno najvýznamnejšou výhodou vo väčšine nastavení je schopnosť tohto formátu hrať na väčšine počítačov po celom svete.

Výber programu a jednoduché používanie

Ak chcete prehrať mediálny súbor akéhokoľvek formátu, súčasťou AVI, počítača, tabletu alebo telefónu musí byť kompatibilný softvérový program, ktorý rozumie podrobnostiam obsahu súboru. Ak príslušný softvérový program nie je k dispozícii na otvorenie a prehrávanie mediálneho súboru, je užívateľovi zvyčajne prezentované dialógové okno s hlásením, že súbor sa nedá otvoriť podľa prezentácie. Potom sú k dispozícii možnosti, ktoré umožňujú užívateľovi buď vybrať program zo zoznamu dostupného softvéru alebo použiť internet na vyhľadanie vhodného hostiteľského programu.

Univerzálnosť v meniacom sa priestore

Formát AVI zvyčajne eliminuje potrebu výberu programu, pretože jeho prípona .avi sa všeobecne považuje za univerzálnu. Takmer všetky operačné systémy ho môžu otvoriť bez toho, aby vyžadovali nejaký iný softvér, a bez toho, aby museli pripájať na iný program.

Obmedzenia formátu

Počas rokov od vzniku formátu AVI sa zaviedlo mnoho video techník, ktoré sa nemohli predvídať v 90. rokoch. Tak často je to spôsob technológie, a hoci formát AVI do značnej miery pretrváva, má určité nevýhody, keď sa drží proti modernej krajine. Napríklad kompresné schémy používané na optimalizáciu priestorových požiadaviek pri zapisovaní AVI súborov nie sú zvyčajne tak účinné ako techniky používané v nedávno vyvinutých mediálnych formátoch. Formát AVI ako taký vyžaduje približne 5 megabajtov (MB) úložného priestoru pre každú hodinu videa a nepodporuje možnosť špecifikovať podrobnosti o médiách, ako napríklad pomer strán, časové kódy alebo frekvencie vzorkovania zvuku pod 32 kilohertz (KHz) , Väčšina moderných video formátov má tieto možnosti a vďaka kompresii zaberá menej miesta.

Mnohé novšie formáty mediálnych súborov sa pohybujú po internete, vrátane Ogg, MOV a NUT. Skupina expertov pre pohybové obrazy ( MPEG ) sa však objavuje ako štandardný štandard a je stále populárnejšia. Softvérové programy na podporu vytvárania a prehrávania mediálnych súborov MPEG sú zahrnuté v operačných systémoch Windows® aj Mac®.