Ako môžem vytvoriť generátor vodíka?

- Jul 09, 2019-

Existuje mnoho dôvodov, prečo by sme chceli vybudovať   vodík   generátor, ale jedným z najčastejších dôvodov je jeho využitie pri zlepšovaní vodíkových palív. Pri vylepšovaní paliva si postavíte   generátor vodíka   pripojiť k existujúcemu motoru, ktorý potom zvyšuje celkový počet prejdených kilometrov počas jazdy. Ľudia môžu tiež vybudovať generátor vodíka jednoducho ako zábavný a jednoduchý vedecký experiment, ktorý možno použiť na demonštráciu množstva rôznych princípov.

Vodík je najrozšírenejším prvkom vo vesmíre, ktorý tvorí približne tri štvrtiny elementárnej hmoty v existencii. Hoci je to mimoriadne bežné, je relatívne zriedkavé vo svojom čistom stave na Zemi a zvyčajne sa nachádza v spojení s inými prvkami. Najbežnejšia kombinácia, ktorá sa nachádza na Zemi, je spojená s   kyslík , za vzniku vody. Využívanie vodíka je mnoho, ale v posledných rokoch sa veľký záujem sústredil na využívanie vodíka ako zdroja paliva, najmä vo vozidlách, ako čistejšej alternatívy k životnému prostrediu.   fosílne   v súčasnosti používané palivá.

Napriek tomu, že sa dosiahol pokrok v plnom rozvoji   vodíkové hospodárstvo , kde môžu byť automobily nakoniec schopné prevádzkovať vodík   palivové články   Je pravdepodobné, že rozsiahle prijatie takýchto vozidiel bude pravdepodobne úplne mimo. Zdokonalenie vodíkov ponúka prechodný krok, ktorý umožňuje spotrebiteľom vybudovať vodíkový generátor na použitie v ich existujúcom fosílnom palivovom motore, aby sa zvýšila ich účinnosť. Hoci sú k dispozícii súpravy, ktoré môžu byť inštalované, základné princípy generátora sú pomerne jednoduché a nie je veľmi ťažké jednoducho si vytvoriť vlastný generátor vodíka.

Vodíkový systém zahŕňa inštaláciu plastovej nádrže na vodu, ktorá sa bude používať ako zdroj paliva, reakčná komora, niekoľko meradiel, okruh na riadenie systému a vysokotlakový vstrekovač paliva. Aj keď to nie je najjednoduchšia inštalácia, po inštalácii je systém prakticky bezšvíkový, pričom vozidlo je poháňané normálne, ale so zlepšenou účinnosťou.

Mechanizmus, ktorým vodíkový systém funguje, je celkom priamy. V podstate elektrina prechádza vodou a trochu   prášok na pečenie   generujú oxyhydrogen, tiež známy ako Brownov plyn. Tento plyn sa potom vstrekuje do motora a kombinácia benzínu a Brownovho plynu sa potom spaľuje, teoreticky účinnejšie ako benzín normálne. Meradlá a riadiaci obvod umožňujú presnejšie ovládanie výroby hnedého plynu, čo môže ďalej zvýšiť účinnosť.

Tvrdenia o zlepšení palivovej účinnosti sa značne líšia v závislosti od toho, kto ich vyrába. Skeptici naznačujú, že množstvo energie potrebnej na vytvorenie hnedého plynu je väčšie ako množstvo, ktoré sa vytvára, čo vedie k čistej strate palivovej účinnosti. Konzervatívni priaznivci zvyšujú palivovú úspornosť na približne 4 až 6%, zatiaľ čo horúce podpory naznačujú zlepšenie o 50-100% úsporu paliva.

Vizuálne diagramy znázorňujúce, ako vytvoriť generátor vodíka, možno nájsť zadarmo na niekoľkých miestach. Tieto diagramy sa pohybujú od veľmi jednoduchých inštalácií, až po komplexné inštalácie s množstvom zariadení na spätnú väzbu a meranie. Kvôli povahe komunity, ktorá posilňuje vodík, sa objavilo aj veľké množstvo podporných štruktúr, pričom mnohí skúsení technici ponúkajú pomoc ľuďom, ktorí chcú budovať svoje vlastné.