Čo sú ďalekohľady s nočným videním?

- May 25, 2019-

Nočné videnie   ďalekohľad   sú ďalekohľady, ktoré sú určené na použitie v prostrediach so slabým osvetlením, čo umožňuje užívateľovi ďalekohľadu vidieť jasnejšie. Existuje množstvo zariadení na nočné videnie na trhu, z ktorých všetky sú navrhnuté tak, aby kompenzovali pomerne nízke nočné videnie dostupné pre ľudí. Niektoré z najlepších modelov sú určené na vojenské účely, ale je možné kúpiť aj civilné verzie spolu s vojenskými modelmi na dôchodku. Poľovnícki dodávatelia, vojenské nadbytočné predajne a vedecké obchody sú často dobrým zdrojom pre ďalekohľady nočného videnia.

Existujú dva spôsoby, ako môže ďalekohľad s nočným videním fungovať. Môžu buď pasívne zintenzívniť scénu pri pohľade cez šošovky, alebo môžu aktívne skenovať, aby vytvorili tepelnú alebo   infračervené   image. Najskorší ďalekohľad s nočným videním využíval pasívnu technológiu, pričom moderné verzie s väčšou pravdepodobnosťou používajú aktívnu technológiu, pretože je oveľa sofistikovanejšia.

V pasívnom systéme majú ďalekohľad na nočné videnie veľmi široký otvor pre objektívy, ktorý je navrhnutý tak, aby zachytil čo najviac svetla. Svetlo prechádza cez sériu zosilňovacích filtrov predtým, ako sú emitované cez veľmi malý otvor, čo umožňuje užívateľovi v podstate vidieť v tme. Pasívne systémy majú často zelenkastý odtieň od šošoviek používaných na filtrovanie svetla. Korekcia zeleného tónu môže obraz zakryť, takže sa zvyčajne nezmení.

Aktívne systémy sú určené na vyhľadávanie infračervených podpisov, maľovanie scény pre nositeľa. Prepracovaný aktívny ďalekohľad s nočným videním môže poskytnúť veľmi ostrý a jasný obraz, zatiaľ čo jednoduchší   termovízne zobrazovanie   verzie jednoducho zobrazujú scénu vo farebných odtieňoch, s jasnými škvrnami označujúcimi horúce miesta, kde môže byť prítomný motor pre zvieratá alebo teplo. Nevýhodou tohto systému je, že vyžaduje zdroj energie, ktorý môže byť v teréne ťažkopádny. Výhodou však je, že aktívne systémy môžu vidieť cez dym, prach,   a iné zdroje vizuálneho rušenia, zatiaľ čo pasívne systémy nemôžu.

Optika nočného videnia je veľmi užitočná vo vojenských aplikáciách, čo umožňuje členom armády pracovať v tmavých podmienkach. Sú tiež užitočné pre civilných lovcov a pre biológov voľne žijúcich živočíchov, ktorí chcú byť schopní pozorovať voľne žijúce zvieratá v noci bez toho, aby spôsobili rušenie. Čím sofistikovanejšia je optika, tým lepšia je kvalita obrazu a drahší bude ďalekohľad. Ak je to možné, pred nákupom je dobré otestovať ďalekohľad v nočnom videní, aby ste zistili, či budú spĺňať potreby používateľa.