Čo sú to virtuálne reality okuliare?

- Mar 22, 2019-

Virtuálna realita okuliare sú okuliare, ktoré sú určené na použitie vo virtuálnej realite skúsenosti, v ktorom scény sú zobrazené v okuliare, čo umožňuje užívateľovi pocit, že on alebo ona je vlastne vnútri scény, zažíva ju z prvej ruky. Mnohé okuliare virtuálnej reality nie sú vlastne okuliare vôbec, ale skôr na hlave namontované displeje, ktoré sa ovinú okolo tváre. Okuliare sú zvyčajne tiež nosené s náhlavnou súpravou za účelom izolácie zvukov z okolitého prostredia a poskytujúcich zdroj audio vstupu.

Existuje množstvo rôznych aplikácií pre okuliare virtuálnej reality. Mnohí ľudia si myslia o takýchto zariadeniach v kontexte hier virtuálnej reality , v ktorých hráči darujú okuliare a náhlavné súpravy, takže sa môžu cítiť, že zažívajú hru z prvej ruky. Takéto hry sa môžu hrať sólo alebo so skupinami, čo poskytuje príležitosti na reakciu s virtuálnym prostredím, ktoré možno rozšíriť použitím špecializovaných rukavíc a iných zariadení. Okrem používania v hrách sa takéto okuliare môžu používať viac vzdelávacie, s ľuďmi, ktorí sa virtuálne prehliadky múzeí alebo miest záujmu po celom svete.

Virtuálne reality okuliare sa tiež používajú v určitých vyučovacích aplikáciách, poskytujúc ľuďom simulované skúsenosti, na ktoré môžu reagovať. Používanie okuliarov virtuálnej reality môže ľuďom umožniť preskúmať situácie a prostredia, ktoré by inak boli veľmi nebezpečné, čo ich robí cenné pre vyučovanie, ako je pilotný výcvik, v ktorom nie je možné umiestniť pilotov v nebezpečných situáciách, aby videli, ako reagujú.

Medicína má aj použitie pre virtuálne reality okuliare. Testy, ktoré sa používajú napríklad na posúdenie zrakovej ostrosti, možno vykonať pomocou virtuálnej reality, ktorá simuluje reálne podmienky a uľahčuje zber presných informácií. Okuliare sa tiež používajú v niektorých biofeedback terapiách, v ktorých je vytvorená hra, aby sa pacient mohol navigovať, keď pracuje prostredníctvom terapie. Praktickí lekári, ako napríklad zubní lekári, môžu tiež poskytovať svojim pacientom okuliare na virtuálnu realitu, aby mohli uniknúť počas zubných ošetrení, znižovať stres a spríjemňovať zážitok.

Technológia za softvérom virtuálnej reality sa neustále zlepšuje a pridružené zariadenia musia držať krok. Slabé rozlíšenie alebo nedostatočná kompatibilita s konkrétnym systémom môže rušiť zážitok z virtuálnej reality, čím sa stáva pre používateľa menej príjemným. Problémom môže byť aj neschopnosť správneho prepojenia s hmatovou spätnou väzbou alebo zvukovými systémami.